قیمت تصدیر الحدید

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف منتجات قیاسات مواصفات محل التسلیم قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ حدید التسلیح ۱۴-۳۲mm باب المعمل ۵۳۵ ثابت
۲ حدید التسلیح ۱۲-۳۲mm التسليم إلى الحدود الأفغانية ۵۴۰ ثابت
۳ حدید التسلیح اصفهان ۱۲-۳۲mm باب المعمل ۴۹۰ نامشخص
۴ لفائف الحدید التسلیح الاملس ۶.۵mm ۱۰۰۶-۱۰۰۸ باب المعمل تماس بگیرید نامشخص
۵ الکمر المتوازي ۱۴۰-۱۸۰mm - باب المعمل ۵۳۸ ثابت
۶ الکمر المتوازي ۲۰۰-۲۲۰mm - باب المعمل ۵۳۳ ثابت
۷ الکمر المتوازي ۲۴۰-۲۷۰mm - باب المعمل ۶۰۳ ثابت
۸ الزوایا الحدید ۴۰-۱۰۰mm - باب المعمل ۵۵۵ ثابت
۹ الکمر المجری ۱۰۰-۱۶۰mm - باب المعمل ۵۶۰ ثابت
۱۰ الاسلاک رباط مخمر ۱.۵mm - باب المعمل تماس بگیرید نامشخص
۱۱ تيوبات مجلفن ۰.۷-۱.۵mm ST۳۷ باب المعمل تماس بگیرید نامشخص
۱۲ الانابیب ۴mm - باب المعمل تماس بگیرید نامشخص
۱۳ الخوص (شرائط مسطحه من الصلب) ۲-۶mm - باب المعمل تماس بگیرید نامشخص
۱۴ اللفائف الصاج الساخن ۱.۸-۶۰mm - باب المعمل تماس بگیرید نامشخص
۱۵ الصاج المجلفن ۰.۴۰-۲mm - باب المعمل تماس بگیرید نامشخص