آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۶
۳۰۰ - ۳۰۵
مندوب المبیعات : ۹۸۳۱۳۴۰۴۵+
ثبت سفارش
ردیف منتجات قیاسات مواصفات محل التسلیم منتجات قیاسات قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) مواصفات محل التسلیم قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ حدید التسلیح ۱۴-۳۲mm باب العمل حدید التسلیح ۱۴-۳۲mm ۴۲۵
ثابت
باب العمل
۲ حدید التسلیح ۱۲-۳۲mm التسليم إلى الحدود الأفغانية حدید التسلیح ۱۲-۳۲mm ۴۳۵
ثابت
التسليم إلى الحدود الأفغانية
۳ حدید التسلیح اصفهان ۱۲-۳۲mm باب العمل حدید التسلیح اصفهان ۱۲-۳۲mm تماس بگیرید
نامشخص
باب العمل
۴ لفائف الحدید التسلیح الاملس ۵.۵mm ۱۰۰۶-۱۰۰۸ باب العمل لفائف الحدید التسلیح الاملس ۵.۵mm تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۶-۱۰۰۸ باب العمل
۵ الکمر المتوازي ۱۴۰-۱۸۰mm - باب العمل الکمر المتوازي ۱۴۰-۱۸۰mm ۴۷۰
ثابت
- باب العمل
۶ الکمر المتوازي ۲۰۰-۲۷۰mm - باب العمل الکمر المتوازي ۲۰۰-۲۷۰mm ۴۹۰
ثابت
- باب العمل
۷ الکمر المتوازي ۳۰۰mm - باب العمل الکمر المتوازي ۳۰۰mm تماس بگیرید
نامشخص
- باب العمل
۸ الزوایا الحدید ۳۸-۱۰۰mm - باب العمل الزوایا الحدید ۳۸-۱۰۰mm ۴۷۰
۵
- باب العمل
۹ الکمر المجری ۸۰-۱۸۰mm - باب العمل الکمر المجری ۸۰-۱۸۰mm ۴۷۵
ثابت
- باب العمل
۱۰ الاسلاک رباط مخمر ۱.۲-۱.۵mm - باب العمل الاسلاک رباط مخمر ۱.۲-۱.۵mm ۶۰۰
نامشخص
- باب العمل
۱۱ تیوبات حدید مربعه و مستطیله ۲mm ST۳۷ باب العمل تیوبات حدید مربعه و مستطیله ۲mm ۷۸۰
۳۰
ST۳۷ باب العمل
۱۲ الانابیب ۲mm - باب العمل الانابیب ۲mm ۷۸۰
نامشخص
- باب العمل
۱۳ الخوص (شرائط مسطحه من الصلب) ۲-۶mm - باب العمل الخوص (شرائط مسطحه من الصلب) ۲-۶mm تماس بگیرید
نامشخص
- باب العمل
۱۴ اللفائف الصاج الساخن ۱.۸-۶۰mm - باب العمل اللفائف الصاج الساخن ۱.۸-۶۰mm تماس بگیرید
نامشخص
- باب العمل
۱۵ الصاج المجلفن ۰.۴۰-۲mm - باب العمل الصاج المجلفن ۰.۴۰-۲mm تماس بگیرید
نامشخص
- باب العمل
برچسب ها :