آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۶ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلوگرم ۶ ساده ۱۳۷,۳۰۰
۴۳۰۰
تهران کیلوگرم
۲ ۸ آجدار تهران کیلوگرم ۸ آجدار ۱۳۷,۳۰۰
۴۳۰۰
تهران کیلوگرم
۳ ۱۰ آجدار تهران کیلوگرم ۱۰ آجدار ۱۳۳,۰۰۰
۳۵۰۰
تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ آجدار تهران کیلوگرم ۱۲ آجدار ۱۳۳,۰۰۰
۳۵۰۰
تهران کیلوگرم

توضیحات