آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده کیلوگرم تهران ۶ ساده ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۲ ۸ آجدار کیلوگرم تهران ۸ آجدار ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۳ ۱۰ آجدار کیلوگرم تهران ۱۰ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۴ ۱۲ آجدار کیلوگرم تهران ۱۲ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران

توضیحات