قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل تماس بگیرید نامشخص
۲ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۴,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۵,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۲ ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۵۰۰ ثابت
۶ ۱۲ ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۷۰۰ ثابت
۷ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۶ ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۹ ۱۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ۱۱۳,۰۰۰ ثابت