آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۲ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۲ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۳ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۰ ۱۲۲,۳۰۰
۱۰۰۰
۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۴ ۱۰ ۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۰ ۱۲۳,۳۰۰
۱۰۰۰
۷.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۵ ۱۲ ۹ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۲ ۱۲۱,۸۰۰
۱۰۰۰
۹ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۶ ۱۲ ۹ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۲ ۱۲۲,۰۰۰
۱۰۰۰
۹ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۷ ۱۴ ۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
۱۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۸ ۱۶ ۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۶ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
۱۸.۵ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۹ ۱۸ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۱۸ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۱۰ ۲۰ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۲۰ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۲۲ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۲۵ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۱۳ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۲۸ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
۱۴ ۳۲ _ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم ۳۲ ۱۲۱,۳۰۰
۱۰۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت ذوب آهن مهیار اردبیل


ذوب آهن مهیار اردبیل


مجتمع فولاد مهیار / شرکت ذوب آهن اردبیل ، تاسیس سال ۱۳۸۴ با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد محصولات کارخانه تولیدی ذوب مهیار اردبیل : میلگرد فولادی ساده و آجدار – نبشی – تسمه می باشد که میلگرد از سایز ۸ الی ۳۲ – نبشی از سایز ۵/۲ تا ۵/۶ – تسمه از سایز ۵/۲ تا ۵/۵ تولید می کند