جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 130 الی 139 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۵ ۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ ۱/۲ ۲/۵ ۹۵,۰۰۰
ثابت
۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷
۲ ۳/۴ ۲.۵ ۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰ ۳/۴ ۲.۵ ۹۵,۰۰۰
ثابت
۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰
۳ ۱ ۳ ۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳ ۱ ۳ ۷۹,۰۰۰
ثابت
۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳
۴ ۱ ۳/۵ ۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹ ۱ ۳/۵ ۷۹,۰۰۰
ثابت
۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹
۵ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹
۶ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵
۷ ۱/۲ -۱ ۳ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱ ۱/۲ -۱ ۳ ۹۴,۰۰۰
ثابت
۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱
۸ ۱/۲ -۱ ۴ ۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ ۱/۲ -۱ ۴ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲
۹ ۲ ۳ ۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ ۲ ۳ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲
۱۰ ۲ ۳/۵ ۳۱ ۳۷ ۹۴۰ ۲ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۳۱ ۳۷ ۹۴۰
۱۱ ۱/۲ -۲ ۵ ۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵ ۱/۲ -۲ ۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵
۱۲ ۳ ۴ ۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶ ۳ ۴ ۸۷,۰۰۰
ثابت
۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶
۱۳ ۴ ۵ ۸۴ ۱۱ ۹۵۷ ۴ ۵ ۸۷,۰۰۰
ثابت
۸۴ ۱۱ ۹۵۷
۱۴ ۵ ۵ ۱۰۴ ۷ ۷۰۰ ۵ ۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۱۰۴ ۷ ۷۰۰
۱۵ ۶ ۵ ۱۲۲ ۷ ۸۴۶ ۶ ۵ ۸۵,۰۰۰
ثابت
۱۲۲ ۷ ۸۴۶
برچسب ها :