جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۵ ۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ ۱/۲ ۲/۵ ۹۵,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷
۲ ۳/۴ ۲.۵ ۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰ ۳/۴ ۲.۵ ۹۵,۰۰۰
نامشخص
۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰
۳ ۱ ۳ ۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳ ۱ ۳ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳
۴ ۱ ۳/۵ ۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹ ۱ ۳/۵ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹
۵ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹
۶ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵
۷ ۱/۲ -۱ ۳ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱ ۱/۲ -۱ ۳ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱
۸ ۱/۲ -۱ ۴ ۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ ۱/۲ -۱ ۴ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲
۹ ۲ ۳ ۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ ۲ ۳ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲
۱۰ ۲ ۳/۵ ۳۱ ۳۷ ۹۴۰ ۲ ۳/۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۳۱ ۳۷ ۹۴۰
۱۱ ۱/۲ -۲ ۵ ۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵ ۱/۲ -۲ ۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵
۱۲ ۳ ۴ ۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶ ۳ ۴ ۸۷,۰۰۰
نامشخص
۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶
۱۳ ۴ ۵ ۸۴ ۱۱ ۹۵۷ ۴ ۵ ۸۷,۰۰۰
نامشخص
۸۴ ۱۱ ۹۵۷
۱۴ ۵ ۵ ۱۰۴ ۷ ۷۰۰ ۵ ۵ ۸۶,۰۰۰
نامشخص
۱۰۴ ۷ ۷۰۰
۱۵ ۶ ۵ ۱۲۲ ۷ ۸۴۶ ۶ ۵ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲۲ ۷ ۸۴۶
برچسب ها :