جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۶ ۹۸,۳۰۰
نامشخص
۶ ۱۴۴
۲ ۸ ۶ ۶ ۱۹۰ ۸ ۶ ۹۸,۳۰۰
نامشخص
۶ ۱۹۰
۳ ۱۰ ۶ ۶ ۲۳۷ ۱۰ ۶ ۹۹,۳۰۰
نامشخص
۶ ۲۳۷
۴ ۱۰ ۴ ۶ ۱۶۰ ۱۰ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶۰
۵ ۱۲ ۶ ۶ ۲۸۲ ۱۲ ۶ ۹۸,۳۰۰
نامشخص
۶ ۲۸۲
۶ ۱۲ ۸ ۶ ۳۷۴ ۱۲ ۸ ۹۸,۳۰۰
نامشخص
۶ ۳۷۴
۷ ۱۴ ۶ ۶ ۳۱۰ ۱۴ ۶ ۹۸,۳۰۰
نامشخص
۶ ۳۱۰
۸ ۱۴ ۸ ۶ ۴۱۱ ۱۴ ۸ ۹۹,۳۰۰
نامشخص
۶ ۴۱۱
برچسب ها :