جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 130الی 139 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۶ ۷۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۴۴
۲ ۸ ۶ ۶ ۱۹۰ ۸ ۶ ۷۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۹۰
۳ ۱۰ ۶ ۶ ۲۳۷ ۱۰ ۶ ۷۵,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۳۷
۴ ۱۰ ۴ ۶ ۱۶۰ ۱۰ ۴ ۷۵,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۶۰
۵ ۱۲ ۶ ۶ ۲۸۲ ۱۲ ۶ ۷۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۸۲
۶ ۱۲ ۸ ۶ ۳۷۴ ۱۲ ۸ ۷۵,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۷۴
۷ ۱۴ ۶ ۶ ۳۱۰ ۱۴ ۶ ۷۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۱۰
۸ ۱۴ ۸ ۶ ۴۱۱ ۱۴ ۸ ۷۵,۰۰۰
ثابت
۶ ۴۱۱
برچسب ها :