آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۶
۳۰۰ - ۳۰۵
Sales Experts : +۹۸۳۱۳۴۰۴۵
ثبت سفارش
ردیف Product Size Specifications Terms of delivery Product Size قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) Specifications Terms of delivery قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ Rebar ۱۴-۳۲mm EXW Rebar ۱۴-۳۲mm ۴۲۵
ثابت
EXW
۲ Rebar ۱۲-۳۲mm FCA/Afghanistan Rebar ۱۲-۳۲mm ۴۳۵
ثابت
FCA/Afghanistan
۳ Isfahan Rebar ۱۲-۳۲mm EXW Isfahan Rebar ۱۲-۳۲mm تماس بگیرید
نامشخص
EXW
۴ Coil ۵.۵mm ۱۰۰۶ - ۱۰۰۸ EXW Coil ۵.۵mm تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۶ - ۱۰۰۸ EXW
۵ IPE ۱۴۰-۱۸۰mm - EXW IPE ۱۴۰-۱۸۰mm ۴۷۰
ثابت
- EXW
۶ IPE ۲۰۰-۲۷۰mm - EXW IPE ۲۰۰-۲۷۰mm ۴۹۰
ثابت
- EXW
۷ IPE ۳۰۰mm - EXW IPE ۳۰۰mm تماس بگیرید
نامشخص
- EXW
۸ Angle ۳۸-۱۰۰mm - EXW Angle ۳۸-۱۰۰mm ۴۷۰
۵
- EXW
۹ UPE ۸۰-۱۸۰mm - EXW UPE ۸۰-۱۸۰mm ۴۷۵
ثابت
- EXW
۱۰ Wire ۱.۲-۱.۵mm - EXW Wire ۱.۲-۱.۵mm ۶۰۰
نامشخص
- EXW
۱۱ Profile ۲mm ST۳۷ EXW Profile ۲mm ۷۸۰
۳۰
ST۳۷ EXW
۱۲ Pipe ۲mm - EXW Pipe ۲mm ۷۸۰
نامشخص
- EXW
۱۳ Flat Bar ۲-۶mm - EXW Flat Bar ۲-۶mm تماس بگیرید
نامشخص
- EXW
۱۴ Hot-rolled-coil ۱.۸-۶۰mm - EXW Hot-rolled-coil ۱.۸-۶۰mm تماس بگیرید
نامشخص
- EXW
۱۵ Galvanized coil ۰.۴۰-۲mm - EXW Galvanized coil ۰.۴۰-۲mm تماس بگیرید
نامشخص
- EXW
برچسب ها :