قیمت Steel Iran

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف Product Size Specifications Terms of delivery قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ Rebar ۱۴-۳۲mm EXW ۵۳۵ ثابت
۲ Rebar ۱۲-۳۲mm FCA/Afghanistan ۵۴۰ ثابت
۳ Isfahan Rebar ۱۲-۳۲mm EXW ۴۹۰ نامشخص
۴ Wire Rod Coil ۶.۵mm ۱۰۰۶ - ۱۰۰۸ EXW تماس بگیرید نامشخص
۵ IPE ۱۴۰-۱۸۰mm - EXW ۵۳۸ ثابت
۶ IPE ۲۰۰-۲۲۰mm - EXW ۵۳۳ ثابت
۷ IPE ۲۴۰mm - EXW ۶۰۳ ثابت
۸ Angle ۴۰-۱۰۰mm - EXW ۵۵۵ ثابت
۹ UPE ۱۰۰-۱۶۰mm - EXW ۵۶۰ ثابت
۱۰ Wire ۱.۵mm - EXW تماس بگیرید نامشخص
۱۱ Profile cold rolled ۰.۷-۱.۵mm ST۳۷ EXW تماس بگیرید نامشخص
۱۲ Pipe ۴mm - EXW تماس بگیرید نامشخص
۱۳ Flat Bar ۲-۶mm - EXW تماس بگیرید نامشخص
۱۴ Hot-rolled-coil ۱.۸-۶۰mm - EXW تماس بگیرید نامشخص
۱۵ Galvanized coil ۰.۴۰-۲mm - EXW تماس بگیرید نامشخص