آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۹/۳/۰۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم ۱۴ ۷۰,۳۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار _ تبریز - فولاد صائب کیلوگرم
برچسب ها :