آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۳/۰۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم
۴ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم ۱۴ ۷۰,۳۰۰
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم
۵ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ فولاد صائب - تبریز کیلوگرم
برچسب ها :