قیمت میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۷.۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۴ ۱۴.۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۶ ۱۸.۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۸ ۲۳.۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۰ ۲۹ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۲ ۳۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۵ ۴۵ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸ ۵۷ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۲ ۷۴ روهینا دزفول - دزفول تماس بگیرید نامشخص