آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۵ ۱۳۹۹/۷/۰۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵ روهینا دزفول - دزفول ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۴.۵ روهینا دزفول - دزفول
۲ ۱۰ ۷.۵ روهینا دزفول - دزفول ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۷.۵ روهینا دزفول - دزفول
۳ ۱۲ ۱۰.۵ روهینا دزفول - دزفول ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۵ روهینا دزفول - دزفول
۴ ۱۴ ۱۴.۵ روهینا دزفول - دزفول ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۵ روهینا دزفول - دزفول
۵ ۱۶ ۱۸.۵ روهینا دزفول - دزفول ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸.۵ روهینا دزفول - دزفول
۶ ۱۸ ۲۳.۵ روهینا دزفول - دزفول ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۳.۵ روهینا دزفول - دزفول
۷ ۲۰ ۲۹ روهینا دزفول - دزفول ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ روهینا دزفول - دزفول
۸ ۲۲ ۳۵ روهینا دزفول - دزفول ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ روهینا دزفول - دزفول
۹ ۲۵ ۴۵ روهینا دزفول - دزفول ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۵ روهینا دزفول - دزفول
۱۰ ۲۸ ۵۷ روهینا دزفول - دزفول ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۷ روهینا دزفول - دزفول
۱۱ ۳۲ ۷۴ روهینا دزفول - دزفول ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷۴ روهینا دزفول - دزفول
برچسب ها :