منو اصلی

زیگزاگ

قیمت زیگزاگ


زیگزاگ

کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 130 الی 133

ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
1 کلاف 4.8 بنگاه اصفهان آهن کیلو 49,500

2 کلاف 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 49,500

3 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 49,500

4 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 49,500

5 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 49,500

معرفی کالا
نظرات