آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۷/۰۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ حرارتی ۱۳۶,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۳۶,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۳۶,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۳۶,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
برچسب ها :