قیمت زیگزاگ و حرارتی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف محصول ضخامت (mm) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ حرارتی ۴.۸ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۳۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۲ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۴.۸ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۳۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۳ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۴.۸ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۳۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰
۴ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۴.۸ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۳۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰