جهت تماس با کارشناسان فروش قوطی و پروفیل با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۶ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۷ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۸ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۹ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۱۰ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
برچسب ها :