قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود