آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۶
۳۰۰ الی ۳۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف محصول سایز مشخصات محل تحویل محصول سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) مشخصات محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ میلگرد ۱۴-۳۲mm درب کارخانه میلگرد ۱۴-۳۲mm ۴۲۵
ثابت
درب کارخانه
۲ میلگرد ۱۲-۳۲mm تحویل مرز افغانستان میلگرد ۱۲-۳۲mm ۴۳۵
ثابت
تحویل مرز افغانستان
۳ میلگرد اصفهان ۱۲-۳۲mm درب کارخانه میلگرد اصفهان ۱۲-۳۲mm تماس بگیرید
نامشخص
درب کارخانه
۴ کلاف میلگرد ۵.۵mm (۸)۱۰۰۶ درب کارخانه کلاف میلگرد ۵.۵mm تماس بگیرید
نامشخص
(۸)۱۰۰۶ درب کارخانه
۵ تیرآهن ۱۴۰-۱۸۰mm - درب کارخانه تیرآهن ۱۴۰-۱۸۰mm ۴۷۰
ثابت
- درب کارخانه
۶ تیرآهن ۲۰۰-۲۷۰mm - درب کارخانه تیرآهن ۲۰۰-۲۷۰mm ۴۹۰
ثابت
- درب کارخانه
۷ تیرآهن ۳۰۰mm - درب کارخانه تیرآهن ۳۰۰mm تماس بگیرید
نامشخص
- درب کارخانه
۸ نبشی ۳۸-۱۰۰mm - درب کارخانه نبشی ۳۸-۱۰۰mm ۴۷۰
۵
- درب کارخانه
۹ ناودانی ۸۰-۱۸۰mm - درب کارخانه ناودانی ۸۰-۱۸۰mm ۴۷۵
ثابت
- درب کارخانه
۱۰ سیم مفتولی ۱.۲-۱.۵mm - درب کارخانه سیم مفتولی ۱.۲-۱.۵mm ۶۰۰
نامشخص
- درب کارخانه
۱۱ قوطی و پروفیل ۲mm ST۳۷ درب کارخانه قوطی و پروفیل ۲mm ۷۸۰
۳۰
ST۳۷ درب کارخانه
۱۲ لوله ۲mm - درب کارخانه لوله ۲mm ۷۸۰
نامشخص
- درب کارخانه
۱۳ تسمه ۲-۶mm - درب کارخانه تسمه ۲-۶mm تماس بگیرید
نامشخص
- درب کارخانه
۱۴ ورق سیاه ۱.۸-۶۰mm - درب کارخانه ورق سیاه ۱.۸-۶۰mm تماس بگیرید
نامشخص
- درب کارخانه
۱۵ ورق گالوانیزه ۰.۴۰-۲mm - درب کارخانه ورق گالوانیزه ۰.۴۰-۲mm تماس بگیرید
نامشخص
- درب کارخانه
برچسب ها :