آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری (cm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز سپری (cm) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴ ۶ ۱۴۲,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ ۶ ۱۴۲,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
برچسب ها :