آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۲ ۱۳۹۹/۴/۱۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز سپری(cm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴ ۶ ۱۰۹,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ ۶ ۱۰۹,۵۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
برچسب ها :