جهت تماس با کارشناسان فروش قوطی و پروفیل با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۲ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸.۲ کارخانه قزوین ۲۰*۲۰ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۸.۲ کارخانه قزوین
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶.۲ کارخانه قزوین ۴۰*۴۰ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۶.۲ کارخانه قزوین
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴.۴ کارخانه قزوین ۴۰*۸۰ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۴.۴ کارخانه قزوین
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴.۴ کارخانه قزوین ۶۰*۶۰ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۴.۴ کارخانه قزوین
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸.۵ کارخانه قزوین ۷۰*۷۰ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۸.۵ کارخانه قزوین
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲.۵ کارخانه قزوین ۸۰*۸۰ ۲ ۹۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۲.۵ کارخانه قزوین
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰.۲۵ کارخانه قزوین ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۰.۲۵ کارخانه قزوین
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۰.۲۵ کارخانه قزوین ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰.۲۵ کارخانه قزوین
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۰.۵ کارخانه قزوین ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۰.۵ کارخانه قزوین
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۳۰.۵ کارخانه قزوین ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۰.۵ کارخانه قزوین
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۵.۶ کارخانه قزوین ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۵.۶ کارخانه قزوین
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۴۰.۶ کارخانه قزوین ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۸۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۴۰.۶ کارخانه قزوین
برچسب ها :