جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 130 الی 139 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف نام محصول محل تحویل - کارخانه واحد نام محصول محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد H بست آهنگیر کارخانه تهران ۲۰۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۲ بست داربستی سبک کارخانه تهران عدد بست داربستی سبک کارخانه تهران ۱۴۵,۰۰۰
ثابت
عدد
۳ رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران ۷۵,۰۰۰
ثابت
عدد
۴ بست داربستی سنگین کارخانه تهران عدد بست داربستی سنگین کارخانه تهران ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۵ رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران ۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۶ بست گردون کارخانه تهران عدد بست گردون کارخانه تهران ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۷ بست تک پیچ کارخانه تهران عدد بست تک پیچ کارخانه تهران ۹۰,۰۰۰
ثابت
عدد
۸ مغزی داربست کارخانه تهران عدد مغزی داربست کارخانه تهران ۴۸,۰۰۰
ثابت
عدد
برچسب ها :