یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت قوطی مبلی

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعت

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۴ ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۵ ۶۰*۴۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۸ ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۹ ۲۰*۲۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۲۰*۳۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۱ ۳۰*۳۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۴۰*۴۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۳ ۴۰*۶۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۵۰*۵۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۵ ۶۰*۶۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۴۰*۸۰ ۱ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۷ ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۸ ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۱۹ ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۲۰ ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۲۱ ۶۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۲۲ ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۲۳ ۶۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت
۲۴ ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران

۲۹۲,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

نمایش بیشتر