بخش

مطالب پروفیل

دوگروه از پر مصرف ترین مقاطع فولادی قوطی ها و پروفیل ها هستند ، به طور کلی پروفیل به مقاطع فولادی گفته میشود که دارای مقطعی توخالی باشند. البته این تعریف عمومیت ندارد و پروفیل های توپر نیز در بازار با اشکال گوناگون وجود دارد.

برای مشاهده قیمت قوطی و قیمت پروفیل به لینک های زیر مراجعه کنید: