بخش

تیرآهن

انواع تیرآهن I (آی)

تیر آهن I به طور گسترده ای به عنوان مقطعی با باله های باریک  و جان پهن که به لحاظ خم شدن تحت نیروهای محوری  مقاوم…
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture