جهت تماس با کارشناسان فروش محصولات مفتولی با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 130 الی 133 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۷ ۱۳۹۸/۸/۲۲
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد وزن کلاف(kg) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف (تسمه) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ تا ۲۰ ۱.۵ کلاف (تسمه) ۵۵,۰۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ تا ۲۰
۲ ۱.۵ کلاف (فابریک) تهران کیلوگرم ۱۵ ۱.۵ کلاف (فابریک) ۵۹,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم ۱۵
۳ ۲.۵ کلاف (تسمه) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ ۲.۵ کلاف (تسمه) ۵۵,۰۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵
۴ ۱.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) تهران کیلوگرم ۱۵ ۱.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۵۹,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم ۱۵
۵ ۲.۵ کلاف (فابریک) تهران کیلوگرم ۱۵ ۲.۵ کلاف (فابریک) ۵۹,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم ۱۵
۶ ۲.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) تهران کیلوگرم ۱۵ ۲.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۵۹,۰۰۰
ثابت
تهران کیلوگرم ۱۵
برچسب ها :