بخش

مطالب آموزشی

جوشکاری سرد چیست؟

وقتی صحبت از جوشکاری می‌شود، اولین چیزی که به ذهن همه‌ی ما خطور می‎کند، استفاده از گرما است. گرم‌کردن فلزات تا…