منو اصلی

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰


  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 150 الی 153

ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلهر قطر بیرونیقیمت ( ریال)
1 1/2 6 3/73 9 2,150,000 تهران 21/3 2,150,000

2 3/4 6 3/91 13 3,100,000 تهران 26/7 3,100,000

3 1 6 4/55 19 3,750,000 تهران 33/4 3,750,000

4 1/4 * 1 6 4/85 26 3,500,000 تهران 42/2 3,500,000

5 1/2 * 1 6 5/08 32 7,200,000 تهران 48/3 7,200,000

6 2 6 5/54 44 9,150,000 تهران 60/3 9,150,000

7 1/2 * 2 6 7/01 68 12,500,000 تهران 73 12,500,000

8 3 6 7/62 91 17,600,000 تهران 88/9 17,600,000

9 4 6 8/56 130 29,100,000 تهران 114/3 29,100,000

معرفی کالا
نظرات