جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز(اینچ) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی سایز(اینچ) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۳/۷۳ ۶ ۹ تهران ۲۱/۳ ۱/۲ ۳/۷۳ ۲,۱۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۹ تهران ۲۱/۳
۲ ۳/۴ ۳/۹۱ ۶ ۱۳ تهران ۲۶/۷ ۳/۴ ۳/۹۱ ۳,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۳ تهران ۲۶/۷
۳ ۱ ۴/۵۵ ۶ ۱۹ تهران ۳۳/۴ ۱ ۴/۵۵ ۳,۷۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۹ تهران ۳۳/۴
۴ ۱/۴*۱ ۴/۸۵ ۶ ۲۶ تهران ۴۲/۲ ۱/۴*۱ ۴/۸۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۶ تهران ۴۲/۲
۵ ۱/۲*۱ ۵/۰۸ ۶ ۳۲ تهران ۴۸/۳ ۱/۲*۱ ۵/۰۸ ۷,۲۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۲ تهران ۴۸/۳
۶ ۲ ۵/۵۴ ۶ ۴۴ تهران ۶۰/۳ ۲ ۵/۵۴ ۹,۱۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۴۴ تهران ۶۰/۳
۷ ۱/۲*۲ ۷/۰۱ ۶ ۶۸ تهران ۷۳ ۱/۲*۲ ۷/۰۱ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۶۸ تهران ۷۳
۸ ۳ ۷/۶۲ ۶ ۹۱ تهران ۸۸/۹ ۳ ۷/۶۲ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۹۱ تهران ۸۸/۹
۹ ۴ ۸/۵۶ ۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳ ۴ ۸/۵۶ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳
برچسب ها :