منو اصلی

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰


  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 150 الی 153

ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)محل تحویلهر قطر بیرونیقیمت ( ریال)
1 1/2 6 3/73 9 تهران 21/3 1,650,000

2 3/4 6 3/91 13 تهران 26/7 1,900,000

3 1 6 4/55 19 تهران 33/4 2,850,000

4 1/4 * 1 6 4/85 26 تهران 42/2 3,200,000

5 1/2 * 1 6 5/08 32 تهران 48/3 5,300,000

6 2 6 5/54 44 تهران 60/3 6,100,000

7 1/2 * 2 6 7/01 68 تهران 73 تماس بگیرید

8 3 6 7/62 91 تهران 88/9 11,500,000

9 4 6 8/56 130 تهران 114/3 15,800,000

نظرات
معرفی کالا