قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۹/۰۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۸,۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.