جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۶ ۱۳۹۸/۹/۲۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۷۷ ۶ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱/۲ ۲/۷۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
۶ ۷/۵ تهران ۲۱/۳
۲ ۳/۴ ۲/۸۷ ۶ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۳/۴ ۲/۸۷ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
۶ ۱۰ تهران ۲۶/۷
۳ ۱ ۳/۳۸ ۶ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۱ ۳/۳۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۵۰۰۰۰
۶ ۱۴ تهران ۳۳/۴
۴ ۱/۴*۱ ۳/۵۶ ۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۱/۴*۱ ۳/۵۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲
۵ ۱/۲*۱ ۳/۶۸ ۶ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۱/۲*۱ ۳/۶۸ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۶ ۲۲ تهران ۴۸/۳
۶ ۲ ۳/۹۱ ۶ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۲ ۳/۹۱ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶ ۳۱ تهران ۶۰/۳
۷ ۱/۲*۲ ۵/۱۶ ۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۱/۲*۲ ۵/۱۶ ۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۶ ۴۷ تهران ۷۳
۸ ۳ ۵/۴۹ ۶ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۳ ۵/۴۹ ۸,۳۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۶ ۶۴ تهران ۸۸/۹
۹ ۴ ۶/۰۲ ۶ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۴ ۶/۰۲ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۶ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳
برچسب ها :