منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

انواع تیر حصار و پایه فنس

 • تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

  قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفقطر (cm)نوعنوع محصولطول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه 445,000

  2 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه 380,000

 • تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

  قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفقطر (cm)نوعنوع محصولطول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه 520,000

  2 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه 48,000