ناودانی انبار اصفهان
قیمت ناودانی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۱/۴/۱۶
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
سایز ناودانی وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
۶ ۲۵kg (سبک) ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۳۰kg (سنگین) ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۲۸kg (سبک) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۹,۰۰۰

ثابت
۸ ۳۸kg (سنگین) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۳۹kg (سبک) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۹,۰۰۰

ثابت
۱۰ ۴۹kg (سنگین) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

ثابت
۱۲ ۴۹kg (سبک) ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۶۰kg (سنگین) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۶۵kg (سبک) ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۷۲kg (سنگین) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

ثابت
۱۴ ۱۹۲kg ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۸۰kg (سبک) ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۸۵kg (سنگین) ۶ کیلوگرم اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

ثابت
۱۶ ۲۲۵kg ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۲۰۱,۰۰۰

ثابت

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.