قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۶/۳۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۰ الی ۱۰.۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۷ الی ۷.۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۷ الی ۷.۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۱۰ الی ۱۰.۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۴ ۱۴ الی ۱۴.۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۴ _ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) ۱۲۱,۰۰۰ نامشخص
۷ ۱۶ ۱۸ الی ۱۸.۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) ۱۲۱,۰۰۰ نامشخص
۸ ۱۸ ۲۳ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۹ ۲۰ ۲۸ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۰ ۲۲ ۳۵ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۲۵ ۵۷ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۲۸ ۷۳ شاخه آجدار کیلوگرم بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان) تماس بگیرید نامشخص