جهت تماس با کارشناسان فروش تیرآهن با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۴ ۱۳۹۸/۸/۰۹
داخلی : ۱۰۰ الی ۱۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ انبار تهران شاخه ۵۷ ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران شاخه ۵۷
۲ ۱۰ ۱۲ انبار تهران شاخه ۶۵ ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران شاخه ۶۵
۳ ۱۰ ۱۲ انبار تهران شاخه ۸۰ ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران شاخه ۸۰
۴ ۱۰ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۰۰ ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۰۰
۵ ۱۲ ۱۲ انبار تهران شاخه ۱۱۰ ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران شاخه ۱۱۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۲۸۵ ۲۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران کیلوگرم ۲۸۵
۷ ۲۷ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۳۶۰ ۲۷ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران کیلوگرم ۳۶۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۵۰۰ ۳۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران کیلوگرم ۵۰۰
۹ ۳۳ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۵۸۰ ۳۳ ۱۲ ۹۸,۸۰۰
ثابت
انبار تهران کیلوگرم ۵۸۰
۱۰ ۳۶ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۶۸۰ ۳۶ ۱۲ ۹۸,۸۰۰
ثابت
انبار تهران کیلوگرم ۶۸۰
۱۱ ۴۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۷۸۰ ۴۰ ۱۲ ۹۷,۸۰۰
ثابت
انبار تهران کیلوگرم ۷۸۰
۱۲ ۴۵ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۹۲۰ ۴۵ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار تهران کیلوگرم ۹۲۰
۱۳ ۵۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۰۲۰ ۵۰ ۱۲ ۹۷,۸۰۰
ثابت
انبار تهران کیلوگرم ۱۰۲۰
برچسب ها :