عدد 162 در محاسبه وزن میلگرد

زمان مطالعه: 3 دقیقه

میلگرد ها جز مصالح پر کاربرد ساختمانی محسوب می شوند، که باعث افزایش مقاومت کششی بتن ها می شوند. از میلگردها برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان، تقویت ستون ها، تیرها و همچنین در اجرای سقف جهت افزایش مقاومت برشی، فشاری، خمشی و پایداری سازه استفاده می کنند. میلگردها در ساخت ماشین آلات صنعتی نیز کاربرد دارند.

به طور کلی این مقاطع از نظر شکل ظاهری، به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. سطح میلگردهای ساده، عاری از هرگونه برآمدگی و شیار است. اما میلگرد آجدار سطح مارپیچی (شیار) دارد، به همین دلیل پرکاربردتر و مقاوم تر است.

میلگردها مشخصات فیزیکی و مکانیکی متفاوتی دارند. آگاهی از این خصوصیات در انتخاب میلگرد، نقش مهمی دارد. نوع آرماتور بر اساس عواملی همچون مقدار بار وارده، نوع سازه و شرایط محیطی آن مشخص می شود. وزن میلگرد

یکی از مشخصات فنی آرماتور هاست که به عواملی همچون جنس، طول استاندارد و قطر مربوط می شود.

مشخصات فنی میلگرد

یکی از مراحل مهم قبل از طراحی و ساخت سازه، محاسبه وزن میلگرد هاست؛ بنابراین استفاده از جدول وزن میلگردها در پروژه های عمرانی می تواند کمک کننده باشد. البته با استفاده از فرمول تجربی یا فرمول دقیق نیز می توان وزن میلگرد را حساب کرد.

وزن میلگرد تعیین کننده عوامل زیر است:

  • هزینه حمل و نقل: با افزایش وزن میلگرد هزینه حمل و نقل نیز افزایش پیدا می کند.
  • هزینه ساخت: هر چه میلگردها وزن بالاتری داشته باشند، به همان نسبت هزینه ساخت بیشتری دارند.
  • مقاومت سازه: زمانی که وزن میلگرد زیاد باشد، در نتیجه سطح مقطع آن بزرگتر است؛ افزایش سطح مقطع، طبق فرمول فشار برابر با نیرو تقسیم بر سطح مقطع رابطه معکوسی با فشار داشته و سبب کاهش فشار و افزایش پایداری سازه می شود.

فرمول تجربی محاسبه وزن میلگرد

این فرمول به صورت تجربی، طبق آزمایش مهندسان به دست آمده ولی دقت آن چندانی ندارد. در این فرمول از عدد 162 که توسط استاندارد DIN تعیین شده، استفاده می شود. این عدد یک رابط تقریبی است و برای محاسبه وزن میلگرد به صورت تجربی در نظر گرفته می شود. یکی از فرمول های تجربی، فرمول زیر است.

weigh
توصیف نمادنماد
dقطر میلگرد بر حسب میلی متر
wوزن میلگرد

فرمول دقیق محاسبه وزن میلگرد

ابتدا به توضیح فرمول دقیق می پردازیم. برای بدست آوردن وزن نیاز به شعاع میلگرد داریم که از حاصل عبارت قطر تقسیم بر دو به دست می آید. باید توجه داشته باشیم که واحد شعاع میلگرد بر حسب میلی متر است و طول آن بر حسب متر در فرمول جای گذاری می شود.

7850 کیلوگرم بر متر مکعب، وزن مخصوص فولاد است که در فرمول محاسبه وزن مورد استفاده قرار می گیرد.

نمادتوصیف نماد
π3/14
rشعاع میلگرد بر حسب میلی متر
Lطول میلگرد بر حسب متر

وزن میلگرد عامل مهمی در ساخت سازه محسوب می شود، که به صورت دقیق و تجربی قابل محاسبه است. این مشخصه در قیمت روز میلگرد نیز موثر است. استفاده از فرمول تجربی نسبت به فرمول دقیق آسانتر بوده و محاسبه راحت تری دارد؛ اما دقت آن به اندازه فرمول دقیق بالا نیست. این عدد 162 در محاسبه وزن میلگرد یک واسط تعیین شده تحت استانداردDIN  است، که برای بدست آوردن وزن میلگردها می توان از آن استفاده کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.