slide

slide

slide

slide

slide

آهن آلات دلخواه خود را از بین 237 محصول موجود انتخاب کنید.

  توضیحات :    خرید از بنگاه، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر می‌باشد.

آهن آلات دلخواه خود را از بین 249 محصول موجود انتخاب کنید.

  توضیحات :    حداقل خرید از کارخانه، 22000 کیلو است و بارگیری تا 2 الی 3 سایز مختلف از یک کارخانه امکان‌پذیر می‌باشد.

آهن آلات دلخواه خود را از بین 12 محصول موجود انتخاب کنید.

  توضیحات :    حداقل خرید شمش فولادی، 22000 کیلو است و بارگیری تنها از یک کارخانه امکان‌پذیر می‌باشد.
آخرین بروزرسانی : 1 هفته قبل
فروشگاه اینترنتی آهن آلات
میلگرد 16 ذوب‌آهن - کارخانه
میلگرد 16 ذوب‌آهن - کارخانه
16,050 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

میلگرد 16 ذوب‌آهن - انبار
میلگرد 16 ذوب‌آهن - انبار
16,400 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

تیرآهن 16 ذوب‌آهن - کارخانه
تیرآهن 16 ذوب‌آهن - کارخانه
18,100 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

تیرآهن 16 ذوب‌آهن - انبار
تیرآهن 16 ذوب‌آهن - انبار
3,510,000 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

نبشی
نبشی
16,550 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

ناودانی 12 انبار
ناودانی 12 انبار
16,550 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

5sp-100-شمش6متری
5sp-100-شمش6متری
12,600 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

5sp-120-شمش12متری
5sp-120-شمش12متری
12,700 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

5sp-125-شمش6متری
5sp-125-شمش6متری
12,700 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

5sp-150-شمش6متری
5sp-150-شمش6متری
12,700 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

5sp-150-شمش12متری
5sp-150-شمش12متری
13,100 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

5sp-125-شمش6متری
5sp-125-شمش6متری
12,900 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

ورق 8 رول مبارکه
ورق 8 رول مبارکه
23,750 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

ورق اکسین
ورق اکسین
23,200 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

ورق گالوانیزه 0.5 کاشان
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان
31,700 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

ورق روغنی 0.5 مبارکه
ورق روغنی 0.5 مبارکه
28,000 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

ورق‌رنگی0.5 رول مبارکه
ورق‌رنگی0.5 رول مبارکه
34,900 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

ورق کاویان
ورق کاویان
0 ریال
بروزرسانی : 2 هفته قبل

پروفیل Z-18
پروفیل Z-18
23,200 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

قوطی 20*20 ضخامت2
قوطی 20*20 ضخامت2
23,500 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

قوطی 40*80 ضخامت2
قوطی 40*80 ضخامت2
23,300 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

قوطی‌ستونی 130*130 ضخامت3
قوطی‌ستونی 130*130 ضخامت3
22,900 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

قوطی صنعتی (ورق‌روغنی) 20*20
قوطی صنعتی (ورق‌روغنی) 20*20
30,100 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

سپری پروفیل 507
سپری پروفیل 507
23,300 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

لوله داربستی ضخامت 2.5
لوله داربستی ضخامت 2.5
23,400 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

لوله صنعتی 1 اینچ
لوله صنعتی 1 اینچ
24,550 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

لوله مبلی ضخامت 20
لوله مبلی ضخامت 20
30,100 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

لوله گازی روکار 0.5
لوله گازی روکار 0.5
26,650 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

لوله گازی توکار 0.5
لوله گازی توکار 0.5
27,300 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

لوله گازی مانیسمان 1 اینچ
لوله گازی مانیسمان 1 اینچ
480,000 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

کلاف 6.5 ساده
کلاف 6.5 ساده
17,100 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

سیم مفتولی 1.5و2.5 فابریک
سیم مفتولی 1.5و2.5 فابریک
20,500 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

سیم مفتولی 1.5و2.5 تسمه
سیم مفتولی 1.5و2.5 تسمه
20,500 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

مش آجدار 8
مش آجدار 8
20,400 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

سیم مفتولی مسوار 1.5
سیم مفتولی مسوار 1.5
26,000 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل

توری پرسی 3.5
توری پرسی 3.5
21,000 ریال
بروزرسانی : 1 هفته قبل