قیمت لوله جداره چاه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۱۸۶,۰۰۰ ثابت
۲ ۸ ۶ ۱۹۰ ۶ ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۰ ۶ ۲۳۷ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۰ ۴ ۱۶۰ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۲ ۶ ۲۸۲ ۶ ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۲ ۸ ۳۷۴ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت
۷ ۱۴ ۶ ۳۱۰ ۶ ۱۸۱,۰۰۰ ثابت
۸ ۱۴ ۸ ۴۱۱ ۶ ۱۸۲,۰۰۰ ثابت