منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت میلگرد کلاف

لیست قیمت کلاف میلگرد در کارخانه

 • میلگرد کلاف نطنز

  قیمت میلگرد کلاف نطنز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 6.5 کلاف ساده 1006 کارخانه 46,000 نطنز کیلوگرم 46,000

  2 6.5 کلاف ساده 1008 کارخانه 45,700 نطنز کیلوگرم 45,700

  3 6.5 کلاف ساده 3SP کارخانه تماس بگیرید نطنز کیلوگرم تماس بگیرید

  4 6.5 کلاف ساده 5SP کارخانه تماس بگیرید نطنز کیلوگرم تماس بگیرید

  5 6.5 کلاف ساده RST34 کارخانه تماس بگیرید نطنز کیلوگرم تماس بگیرید

  6 6.5 کلاف ساده S2 کارخانه 53,000 نطنز کیلوگرم 53,000

  7 6.5 کلاف ساده USD7 کارخانه 49,500 نطنز کیلوگرم 49,500

  8 8 کلاف ساده A3 کارخانه 47,000 نطنز کیلوگرم 47,000

  9 8 کلاف ساده 1006 کارخانه تماس بگیرید نطنز کیلوگرم تماس بگیرید


 • میلگرد کلاف الیگودرز

  قیمت میلگرد کلاف الیگودرز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 6.5 کلاف ساده ساختمانی کارخانه 44,600 الیگودرز کیلوگرم 44,600

  2 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه 46,600 الیگودرز کیلوگرم 46,600

  3 8 کلاف آجدار A2 کارخانه 46,600 الیگودرز کیلوگرم 46,600

  4 10 کلاف آجدار A2 کارخانه 46,600 الیگودرز کیلوگرم 46,600


 • میلگرد کلاف ابهر

  قیمت میلگرد کلاف ابهر


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 5.5 کلاف ساده RST34 کارخانه تماس بگیرید ابهر کیلوگرم تماس بگیرید

  2 6.5 کلاف ساده RST34 کارخانه 46,800 ابهر کیلوگرم 46,800

  3 6.5 کلاف ساده 3SP کارخانه تماس بگیرید ابهر کیلوگرم تماس بگیرید

  4 6.5 کلاف ساده 5SP کارخانه تماس بگیرید ابهر کیلوگرم تماس بگیرید

  5 8 کلاف ساده RST34 کارخانه 47,300 ابهر کیلوگرم 47,300

  6 10 کلاف ساده RST34 کارخانه تماس بگیرید ابهر کیلوگرم تماس بگیرید


 • میلگرد کلاف کویر کاشان

  قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 5.5 کلاف ساده 1008 کارخانه تماس بگیرید کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

  2 5.5 کلاف ساده 1010 کارخانه تماس بگیرید کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

  3 6.5 کلاف ساده 1008 کارخانه 46,500 کویر کاشان کیلوگرم 46,500

  4 6.5 کلاف ساده 1006 کارخانه تماس بگیرید کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

  5 6.5 کلاف ساختمانی 3SP کارخانه تماس بگیرید کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

  6 8 کلاف ساده 1008 کارخانه 47,500 کویر کاشان کیلوگرم 47,500

  7 10 کلاف ساده 1008 کارخانه 47,500 کویر کاشان کیلوگرم 47,500

  8 8 کلاف آجدار A3 کارخانه 48,500 کویر کاشان کیلوگرم 48,500

  9 10 کلاف آجدار A3 کارخانه 48,500 کویر کاشان کیلوگرم 48,500

  10 10 کلاف آجدار A2 کارخانه 47,500 کویر کاشان کیلوگرم 47,500


 • میلگرد کلاف فولاد یزد

  قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 5.5 کلاف ساده - کارخانه تماس بگیرید فولاد یزد کیلوگرم تماس بگیرید

  2 6.5 کلاف ساده RST34 کارخانه تماس بگیرید فولاد یزد کیلوگرم تماس بگیرید

  3 6.5 کلاف ساده 3SP کارخانه تماس بگیرید فولاد یزد کیلوگرم تماس بگیرید

  4 8 کلاف ساده - کارخانه تماس بگیرید فولاد یزد کیلوگرم تماس بگیرید

  5 10 کلاف ساده - کارخانه تماس بگیرید فولاد یزد کیلوگرم تماس بگیرید


 • کلاف میلگرد زاگرس ملایر

  قیمت کلاف میلگرد زاگرس ملایر


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 6.5 کلاف ساده ساختمانی کارخانه 44,500 زاگرس ملایر کیلوگرم 44,500


 • میلگرد کلاف فولاد گلستان

  قیمت میلگرد کلاف فولاد گلستان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 6.5 کلاف ساده ساختمانی کارخانه 46,700 گلستان کیلوگرم 46,700

  2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه 48,700 گلستان کیلوگرم 48,700

  3 10 کلاف آجدار A3 کارخانه 48,700 گلستان کیلوگرم 48,700


 • میلگرد کلاف ذوب آهن

  قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفسایزنوع کلافگریدمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدقیمت ( ریال)
  1 5.5 کلاف ساده - کارخانه 47,300 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 47,300

  2 6.5 کلاف ساده - کارخانه تماس بگیرید ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

  3 8 کلاف ساده - کارخانه تماس بگیرید ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

  4 10 کلاف ساده - کارخانه 47,300 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 47,300

  5 12 کلاف ساده - کارخانه تماس بگیرید ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید