0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=
 • شمش فولاد

  قیمت شمش فولاد

  4.00 از 5 امتیاز بر اساس مشتری 1
  (نقد و بررسی 1 کاربر)

  ردیفآنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 5SP 150*150 12 اصفهان 24,800

  2 5SP 120*120 12 اصفهان 24,400

  3 5SP 125*125 6 اصفهان 24,400

  4 5SP 125*125 6 یزد 24,300

  5 5SP 100*100 6 یزد 24,300

  6 5SP 150*150 6 یزد 24,500

  7 5SP 150*150 6 ساوه 24,700

  8 5SP 150*150 12 قزوین 24,800

  9 5SP 125*125 6 سمنان 24,300

  10 5SP 125*125 6 قم 24,700