0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=
 • شمش فولاد

  قیمت شمش فولاد

  4.00 از 5 امتیاز بر اساس مشتری 1
  (نقد و بررسی 1 کاربر)

  ردیفآنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 5SP 150*150 12 اصفهان 30,200

  2 5SP 120*120 12 اصفهان 29,800

  3 5SP 125*125 6 اصفهان 29,800

  4 5SP 125*125 6 یزد 29,700

  5 5SP 100*100 6 یزد 29,700

  6 5SP 150*150 6 یزد 29,900

  7 5SP 150*150 6 ساوه 30,200

  8 5SP 150*150 12 قزوین 30,200

  9 5SP 125*125 6 سمنان 29,700

  10 5SP 125*125 6 قم 29,900