0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=
 • شمش فولاد

  قیمت شمش فولاد

  امتیازدهی 4.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  ردیفآنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلقیمت ( ریال)
  1 5SP 150*150 12 اصفهان 37,900

  2 5SP 120*120 12 اصفهان 37,400

  3 5SP 125*125 6 اصفهان 37,400

  4 5SP 125*125 6 یزد 37,200

  5 5SP 100*100 6 یزد 37,200

  6 5SP 150*150 6 یزد 37,400

  7 5SP 150*150 12 قزوین 37,900

  8 5SP 150*150 6 ساوه 37,600

  9 5SP 125*125 6 سمنان 37,200

  10 5SP 125*125 6 قم 37,400