منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت تیرآهن در بنگاه

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

  قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد درهر بستهقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 بنگاه اصفهان آهن شاخه 44 6,150,000

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 بنگاه اصفهان آهن شاخه 36 7,700,000

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 بنگاه اصفهان آهن شاخه 30 8,250,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 بنگاه اصفهان آهن شاخه 24 8,500,000

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 بنگاه اصفهان آهن شاخه 18 10,750,000

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 بنگاه اصفهان آهن شاخه 16 11,500,000

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 بنگاه اصفهان آهن شاخه 14 13,400,000

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 بنگاه اصفهان آهن شاخه 12 15,800,000

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 بنگاه اصفهان آهن شاخه 10 -