اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . نرخ( انواع ورق ، قوطی پروفیل، لوله داربستی ، صنعتی ، مبلی ) کاهش یافت و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۱۳ ساعت پیش بیشتر...

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۸,۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۳۰,۶۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ثابت
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۷,۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ثابت
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ثابت
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ثابت
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۴۲,۴۵۰,۰۰۰ ثابت

قیمت ها بر اساس شاخه و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.