منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=
تبدیل درزدار

تبدیل درزدار

 • تبدیل درزدار

  قیمت تبدیل درزدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 100 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 125 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 150 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 250 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 40 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 400 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 50 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 60 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید


 • تبدیل مانسمان

  قیمت تبدیل مانسمان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 100 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 125 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 150 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 250 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 40 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 400 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 50 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 60 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید