منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

سه راهی درزدار

 • سه راهی درزدار

  قیمت سه راهی درزدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 250 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 150 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 100 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 75 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 50 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 40 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 20 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 15 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید

  9 10 اصفهان - تهران 4 تماس بگیرید


 • سه راهی مانیسمان

  قیمت سه راهی مانیسمان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفتعداد در هر کیسهمحل تحویلسایزقیمت ( ریال)
  1 250 اصفهان - تهران 1/2" تماس بگیرید

  2 150 اصفهان - تهران 3/4" تماس بگیرید

  3 100 اصفهان - تهران 1" تماس بگیرید

  4 75 اصفهان - تهران 1_1/4" تماس بگیرید

  5 50 اصفهان - تهران 1_1/2 تماس بگیرید

  6 40 اصفهان - تهران 2 تماس بگیرید

  7 20 اصفهان - تهران 2_1/2 تماس بگیرید

  8 15 اصفهان - تهران 3 تماس بگیرید

  9 10 اصفهان - تهران 4 تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید