قیمت کپ جوشی

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۲/۰۸
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) کارخانه-محل تحویل تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ اصفهان - تهران ۱۲۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۲ " ۳.۴ اصفهان - تهران ۱۰۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۶۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۴ "۱/۱.۴ اصفهان - تهران ۳۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۵ "۱/۱.۲ اصفهان - تهران ۳۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵۰ تماس بگیرید نامشخص
۷ "۲/۱.۲ اصفهان - تهران ۱۵۰ تماس بگیرید نامشخص
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۷۵ تماس بگیرید نامشخص