آخرین بروزرسانی : ۱۵:۵۱ ۱۳۹۹/۲/۰۸
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (inch) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ اصفهان - تهران ۱۲۰۰ " ۱/۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۰۰
۲ " ۳/۴ اصفهان - تهران ۱۰۰۰ " ۳/۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۰
۳ " ۱ اصفهان - تهران ۶۰۰ " ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۶۰۰
۴ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۴ ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۵ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران ۳۰۰ " ۱/۲ ۱ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰
۶ " ۲ اصفهان - تهران ۲۵۰ " ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۲۵۰
۷ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران ۱۵۰ " ۱/۲ ۲ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۰
۸ " ۳ اصفهان - تهران ۱۰۰ " ۳ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰
۹ " ۴ اصفهان - تهران ۷۵ " ۴ اصفهان - تهران تماس بگیرید
نامشخص
۷۵
برچسب ها :