آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۲ ۱۳۹۹/۴/۱۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۲ کاشان - کیان کیلوگرم ۸ ۸۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۴.۲ کاشان - کیان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۸ کاشان - کیان کیلوگرم ۱۰ ۸۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۸ کاشان - کیان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ کاشان - کیان کیلوگرم ۱۲ ۸۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ کاشان - کیان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱.۵ کاشان - کیان کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۱.۵ کاشان - کیان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ کاشان - کیان کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ کاشان - کیان کیلوگرم
برچسب ها :