آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم ۸ ۱۳۱,۱۰۰
نامشخص
۴.۲ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم
۲ ۱۰ ۸ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم ۱۰ ۱۳۰,۱۰۰
نامشخص
۸ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم
۳ ۱۲ ۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم ۱۲ ۱۳۰,۱۰۰
نامشخص
۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم
۴ ۱۴ ۱۱.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۱.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم
۵ ۱۶ ۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ کیان کاشان - کاشان کیلوگرم
برچسب ها :