داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰*۹۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۹۰*۹۰ درخواستی ۱۶۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۲ ۹۰*۹۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۹۰*۹۰ درخواستی ۱۶۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
۳ ۶*۶ الی ۸۰*۸۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ۶*۶ الی ۸۰*۸۰ درخواستی ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم
برچسب ها :

زمینه کشش با هدف تأمین نیاز میلگرد ترانسمیسیون و شکل های هندسی