آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۸/۰۵
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف کارخانه-محل تحویل برند توضیحات ارتفاع(cm) جنس کارخانه-محل تحویل برند قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) توضیحات ارتفاع(cm) جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۲,۵۰۰
ثابت
همراه با واشر ۳ گالوانیزه
۲ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۴ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۳,۰۰۰
ثابت
همراه با واشر ۴ گالوانیزه
۳ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۵ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۴,۵۰۰
ثابت
همراه با واشر ۵ گالوانیزه
۴ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۹ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۸,۵۰۰
ثابت
همراه با واشر ۹ گالوانیزه
۵ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۲۳,۰۰۰
ثابت
همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه
برچسب ها :