آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف محل بارگیری برند توضیحات ارتفاع(cm) جنس محل بارگیری برند قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) توضیحات ارتفاع(cm) جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۳ گالوانیزه
۲ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۴ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۴ گالوانیزه
۳ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۵ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۵ گالوانیزه
۴ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۶.۵" گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۶.۵" گالوانیزه
۵ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۷.۵" گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۷.۵" گالوانیزه
۶ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۹ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۹ گالوانیزه
۷ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۱ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۱۱ گالوانیزه
۸ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی تماس بگیرید
نامشخص
همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه
برچسب ها :