آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۵/۱۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف حالت طول (m) محل بارگیری دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) حالت طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول ۲۰ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱ رول ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱
۲ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ رول ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲
۳ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ رول ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲
۴ رول ۱۰ کارخانه ۸ ۱.۲ ۱ رول ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کارخانه ۸ ۱.۲ ۱
برچسب ها :