قیمت پشم شیشه

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۸/۲۲
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف حالت طول (m) کارخانه-محل تحویل دانیسته عرض(m) ضخامت (اینچ) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ رول ۲۰ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۱ تماس بگیرید نامشخص
۲ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ تماس بگیرید نامشخص
۳ رول ۱۵ کارخانه ۱۰ ۱.۲ ۲ تماس بگیرید نامشخص
۴ رول ۱۰ کارخانه ۸ ۱.۲ ۱ تماس بگیرید نامشخص