جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۹ ۱۳۹۸/۹/۰۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۱۰*۲۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۲۰*۲۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۳ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۴۰*۴۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۴ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۳۰*۵۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۵ ۶۰*۳۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۶۰*۳۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۶ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۴۰*۶۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۷۰*۷۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
برچسب ها :