جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۶ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲ ۱۶ ۲.۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۶ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۳ ۱۸ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۸ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۴ ۱۸ ۲.۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۸ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۵ ۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۶ ۲۰ ۲.۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
برچسب ها :