جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل سپری ۲ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۷
۲ پروفیل سپری ۲.۵ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۷ پروفیل سپری ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۷
۳ پروفیل سپری ۳ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۷ پروفیل سپری ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۷
۴ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۸
۵ پروفیل لنگه دری ۲.۵ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۸
۶ پروفیل لنگه دری ۳ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۸
۷ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۹
۸ پروفیل چهارچوبی ۲.۵ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۹
۹ پروفیل چهارچوبی ۳ ۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-پروفیل کوثر ۵۰۹
برچسب ها :