جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه کد محصول نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۵۰۸ پروفیل لنگه دری ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار ۵۰۸
۲ پروفیل سپری ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۵۰۷ پروفیل سپری ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار ۵۰۷
۳ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶ شیراز - آهن استوار ۵۰۹ پروفیل چهارچوبی ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ شیراز - آهن استوار ۵۰۹
۴ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۶.۶ شیراز - آهن استوار ۸۶.۱ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶.۶ شیراز - آهن استوار ۸۶.۱
۵ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶.۶ شیراز - آهن استوار ۸۶.۱۱ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶.۶ شیراز - آهن استوار ۸۶.۱۱
۶ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶.۶ شیراز - آهن استوار _ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶.۶ شیراز - آهن استوار _
برچسب ها :