جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۱۴ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۱۴ رول ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲ ۰.۲۰ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۲۰ رول ۱۷۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۳ ۰.۲۲ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۲۲ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۴ ۰.۲۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۲۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۵ ۰.۳۰ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۳۰ رول ۱۴۷,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۶ ۰.۳۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۳۵ رول ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۷ ۰.۴۰ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۴۰ رول ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۸ ۰.۴۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۴۵ رول ۱۰۶,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۹ ۲.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۲.۵ رول ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۰ ۲.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۲.۵ رول ۱۱۱,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۱ ۳ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۳ رول ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۲ ۳ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۳ رول ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۳ ۴ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۴ رول ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۴ ۴ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۴ رول ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۵ ۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۵ رول ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۶ ۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
برچسب ها :

بزرگترین عرضه کننده انواع ورق های فولادی سرد،گالوانیزه ورنگی ومصنوعات آن