جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۵۰ رول ۱۰۹,۲۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲ ۰.۵۰ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ رول ۱۰۹,۲۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۶۰ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۶۰ رول ۱۰۶,۲۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
برچسب ها :

بزرگترین عرضه کننده انواع ورق های فولادی سرد،گالوانیزه ورنگی ومصنوعات آن