جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۴ رول ۱۱۷,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲ ۰.۴ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۴ رول ۱۱۷,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۵ رول ۱۰۸,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۴ ۰.۵ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۵ رول ۱۰۸,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۶ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۶ رول ۱۰۵,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۶ ۰.۶ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۶ رول ۱۰۵,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۷ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۷ رول ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۸ ۰.۷ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۷ رول ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۸ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۸ رول ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۰ ۰.۸ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۸ رول ۱۰۲,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۹ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۹ رول ۱۰۲,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۲ ۰.۹ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۹ رول ۱۰۲,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۳ ۱ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱ رول ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۴ ۱ رول تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱ رول ۱۰۲,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۵ ۱.۲ اکسین تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱.۲ اکسین ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۶ ۱.۲ اکسین تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱.۲ اکسین ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱.۵ اکسین تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱.۵ اکسین ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۸ ۱.۵ اکسین تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱.۵ اکسین ۱۰۲,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۹ ۲ اکسین تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۲ اکسین ۱۰۳,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲۰ ۲ اکسین تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۲ اکسین ۱۰۲,۲۰۰
نامشخص
تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
برچسب ها :

بزرگترین عرضه کننده انواع ورق های فولادی سرد،گالوانیزه ورنگی ومصنوعات آن