جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۰.۵۰ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۲ ۰.۶۰ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۰.۶۰ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۳ ۰.۷۰ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۰.۷۰ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۴ ۱ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۱ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۵ ۱.۲۵ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۱.۲۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۶ ۱.۵ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۱.۵ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۷ ۲ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۲ شیت ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
۸ ۳ شیت کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱ ۳ شیت ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم سمنان - بنگاه آهن محقق ۲*۱
برچسب ها :