جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۵۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۰.۵ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۲ ۰.۵ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۰.۵ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
۳ ۰.۶ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۰.۶ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۴ ۰.۶ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۰.۶ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
۵ ۰.۷ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۰.۷ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۶ ۰.۷ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۰.۷ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
۷ ۰.۹ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۰.۹ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۸ ۰.۹ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۰.۹ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
۹ ۱ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۱ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۱۰ ۱ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۱ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
۱۱ ۱.۲۵ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۱.۲۵ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۱۲ ۱.۲۵ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۱.۲۵ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
۱۳ ۱.۵ شیت کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲ ۱.۵ شیت ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان ۱*۲
۱۴ ۱.۵ رول کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱ ۱.۵ رول ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم قزوین - آهن و فولاد سپاهان عرض ۱
برچسب ها :