جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۲۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۰.۲۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۲ ۰.۴۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱ ۰.۴۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱
۳ ۰.۵۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۴ ۰.۶۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۰.۶۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۷۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۰.۷۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۶ ۰.۸۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱ ۰.۸۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱
۷ ۰.۹۰ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۰.۹۰ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۸ ۱ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۱ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۹ ۲ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۲ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۱۰ ۳ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵ ۳ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱.۲۵
۱۱ ۴ رول یزد - آهن فلاح عرض ۱ ۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح عرض ۱
برچسب ها :